Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24

1. Rekisterinpitäjä

Nimi
Tmi Marian ohjearkisto

Y-tunnus 2073672-8

Yhteystiedot
Laiduntie 7 as. 3
93100 Pudasjärvi
040-57 60 276

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Nimi
Tuovila Helvi Maria

Yhteystiedot
Laiduntie 7 as. 3
93100 Pudasjärvi
040-57 60 276 

3. Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri internet-sivujen käyttäjiksi liittyneistä.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus/rekisterin käyttötarkoitus

Asiakasrekisteriin kerätään tiedot rekisteröityneistä käyttäjistä sitä varten että heille voidaan antaa käyttäjätunnus ja salasana, joilla he käyttävät extranet-sivuja palvelussa.

Asiakasrekisteriä käytetään myös käyttäjämaksujen laskutuksessa.

Ei ole ulkoistettua palvelua.

5. Rekisterin tietosisältö

 • Etunimi
 • Sukunimi
 • Henkilön laatima käyttäjätunnus
 • Sähköpostiosoite
 • Salasana
 • Yrityksen nimi
 • Y-tunnus
 • Osoite
 • Maa

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilö tai yritys antaa tiedot rekisteröintilomakkeen täyttämällä.

Muita tietoja henkilöistä ja yrityksistä ei hankita.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Ei ole luovutuksia mihinkään ulkopuoliseen käyttöön. Tietoja ei luovuteta kaupallisiin tarkoituksiin.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

 1. Manuaalinen aineisto (säilytyspaikka ja suojaaminen)

  Lukollisessa kaapissa.

 2. ATK:lle talletetut tiedot (rekisterin käyttöoikeuden periaatteet ja käytön valvonta sekä laitteiden fyysinen suojaus)

  Asiakasrekisteritietoihin on mahdollisuus päästä vain yrityksen toimihenkilön ja atk-palveluyrityksen henkilön käyttäjätunnuksilla.

  Tallenteet ja palvelin säilytetään lukitussa työtilassa.

9. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

Asiakas voi lähettää allekirjoitetun tarkastuspyyntökirjeen rekisteriasioista vastaavalle henkilölle, jonka jälkeen hänelle lähetetään hänen pyytämistään rekisteritiedoista kirjallinen vastausasiakirja.

10. Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen

Mikäli asiakasrekisterissä on vääriä tai virheellisiä tietoja, ne pyritään korjaamaan sitä mukaa kuin niitä havaitaan. Koska asiakkaat itse ovat antaneet tiedot heidän tulisi myös ylläpitää oikeat ja ajantasaiset esim. puhelin- ja osoitetiedot.

Tiedot korjataan välittömästi asiakkaan pyynnön jälkeen.

11. Muut mahdolliset oikeudet

Asiakkailla on oikeus kieltää pitämästä heistä henkilötietolaissa määriteltyjä tietoja, joihin suostumusta ei ole annettu.

Ohjeita tietosuojaselosteen käytöstä ja merkityksestä löytyy tietosuojavaltuutetun esitteestä Laadi tietosuojaseloste
(Hyvä tietää 3/2004, 24.9.2004)

 

© 2017 Ohjearkisto. All Rights Reserved.