Palvelunkuvaus

Katso "Etusivu" tiivis yhteenveto kuvauksena tästä palvelusta.

Arkistotoimen ja asiakirjahallinnon ammattilaiset tarvitsevat ajankohtaista ja tuoretta tietoa tietyistä asioista työnsä avuksi joka työpäivä. Monilla ammattilaisilla on niukasti aikaa valmistella työasioitaan ja siksi tieto pitäisi olla helposti ja nopeasti saatavilla - tietystä tiedossa olevasta paikasta verkon sivuilta. Tämä tehostaisi työtä, säästäisi työaikaa ja auttaisi hallitsemaan paremmin tarjolla olevan ohjeiston. Tähän tarpeeseen nämä sivut on laadittu.

KAIKKI TARVITSEMASI OHJEISTO PYRITÄÄN KERÄÄMÄÄN NÄILLE SIVUILLE KÄYTETTÄVÄKSI SILTÄ OSIN KUIN SE ON JULKISTA. AINEISTOT KARTTUVAT VÄHITELLEN.

Monet alan oppikirjoista ovat sisällöltään vanhentuneita ja monet niistä eivät enää ole saatavilla. Oppimateriaali, kokemuksellinen ajankohtainen tieto ja taito, ohjeisto, suositukset ja normit - nämä kaikki ovat hajallaan - eri toimijoiden, laitosten ja ministeriöiden internet-sivuilla. Tarjolla oleva neuvonta ja konsultointi ei ole ehkä kaikkien saavutettavissa - monet haluavat neuvoja akuutteihin päivittäisiin ongelmiin arkistonhoitotyössä. Näin on varsinkin juuri työssä aloittaneiden toimihenkilöiden osalta.

Internet-verkkoa hyödyntäen on tähän kerätty keskitetty sivusto, josta ohjeet, kirjallisuus, aineistot, neuvonta ja opastus on löydettävissä ja käytettävissä ainakin kunnallisten, kuntayhtymien ja seutuyhtymien arkistojen hoidon tueksi ja hyödyksi. Myös muiden toimialojen asiakirjahallinnon ammattilaiset saavat hyötyä sivuilla olevien ohjeiden ja aineistojen soveltamisesta työhönsä.

Sivujen ylläpito tehdään joka viikko, joten täydennykset ovat samalla hyödyksi kaikille kunnille yhtä aikaa, joten esim. eri kuntien arkistotoimen sivuilla, voisi olla linkki tähän ohjeistoon. Koska sivujen ylläpitotyö vie aikaa - on kohtuullista että työstä veloitetaan kaikilta käyttäjiltä tietty vuosimaksu, joka oikeuttaa käyttöoikeuteen ja palveluun. Palvelua voi käyttää itsepalveluna joustavasti ja nopeasti, lisäksi on mahdollista saada tarkempia tietoja puhelinkeskustelun tai sähköpostin välityksellä.

Sivujen käyttäjille omaa päivittäistä työaikaa vapautuu kun tietoa ei tarvitse etsiä monista hajallaan olevista eri toimijoiden sivustoista, joissa kaikissa on eri tavoin toteutettu hakemistorakenne (käyttäjälle ei aina ohjeet helposti löydettävissä).

Valmisteltua aineistoa ja hyviä käytäntöjä ammattikentän käyttöön

Osa aineistoista on sellaisia, joissa on käytetty runsaasti aikaa suunnitteluun, kokeiluun ja uuden asian ideointiin toimivaksi työtavaksi - jonka tuloksena joskus voi olla saavutettu esim. hyvä työkäytäntö talolle, joka sinänsä voi olla hyödyllinen ja sovellettavissa myös toisen talon työtavaksi. Näin esim. on mahdollista että näillä sivuilla tullaan julkaisemaan konekielisiä julkaisuja, joista kukin voi muokata talokohtaisesti itselleen sopivan.

Mikäli jotkut julkaisut painatetaan painotuotteeksi, tieto näistä painotuotteista voi olla saatavilla näiden sivujen kautta. Konekielisten julkaisujen etu on, että ne verkossa pidettynä voidaan pitää paremmin ajantasalla ja näin pysyvät sisällöltään tuoreempina - kun ne teknisesti on nopea ja helppo muokata. Näitä julkaisuja voisi olla esim. perehdyttämisaineisto aloittelevalle arkistotyöntekijälle.

Tarkoitus on jakaa näiden sivujen kautta kerättynä tietoa ja hyviä käytäntöjä kaikkien hyödyksi. Samalla verkon kautta toteutettuna ohjeisto olisi helpompi pitää ajan tasalla ja saatavilla tuoreena nopeaan jakeluun.

Pitkän työkokemuksen aikana (39 palveluvuotta näissä tehtävissä) on kertynyt paljon kokemusta tämän alan työtehtävistä. Kokemusta sosiaalitoimiston, terveyskeskuksen, keskushallinnon ja keskusarkiston sekä seutukunnallisesta työstä. Tarkoitus on nyt koota saataville erilaisia ohjeita, neuvoja ja suosituksia.

Mikäli sivujen asiakkaat haluavat kysyä neuvoja - näihin neuvoihin annetut vastaukset kootaan vähitellen hakemiston alle, jonka jälkeen ne hyödyttävät satoja samoja ongelmia pohtivia henkilöitä - he voivat hyödyntää jo annettuja vastauksia - neuvoina itselleen. Kenenkään nimiä ja muita tunnisteita ei ole tarkoitus julkaista - kysymyksiä ei ole tarpeen henkilöidä - kysymys - vastaus - riittävä. Tästä paikasta on tarkoitus luoda paikka, josta voi kysyä yksinkertaisempiakin asioita, mutta myös vaikeammin ratkaistavia asioita. Sitä ei taata että kaikkeen löytyy ratkaisu - mutta parhaamme lupaamme yrittää.

Extranet-sivujen sisältö - katso "uutiset", ajankohtainen sisällysluettelo.

Arkistosihteerien postituslista

Tarkoitus on muodostaa liittyneiden käyttäjien kesken keskustelupiiri, jolle voimme lähettää postia ja saada kannanottoja - kaikkien tiedoksi ja osallistuttavaksi. Näin voimme etsiä yhteisesti ratkaisuja arkipäivän tilanteisiin. Tästä tarkempaa tietoa myöhemmin. Tämä vaatii vielä testausta ja toimintaohjeet ennen käyttöönottoa.

Tämä palvelu ei ole vielä toistaiseksi käytössä. Tiedotamme asiasta kun asia on teknisesti käyttövalmis.

Miksi tästä pitää maksaa?

Sivut on tarkoitettu niille, jotka ovat odottaneet tämän tapaista palvelua ja tietoa ja niille jotka kaipaavat alan ammattilaisten keskustelufoorumia työn tueksi. Yhteiskunnallisten palvelulaitosten sivut ovat edelleen ilmaisena niiden käytettävissä, joilla on aikaa niitä käyttää.

Näiden sivujen tarkoitus on säästää sinun työaikaa ja tarjota sinulle entistä parempaa palvelua, jota ei tällaisena ole muualla saatavilla. Tätä voidaan nimittää konsulttipalveluksi, joka ei tänä päivänä aina ole kovinkaan halpaa.

Tässä palvelussa on tarkoitus vuosimaksulla kustantaa se työpanos joka uhrataan aineistojen ylläpitotyöhön, tapahtumien ja asioiden seuraamiseen ja sivujen vuokraan verkossa. Koska tällaiselle palvelulle tiedetään olevan tarvetta - uskotaan monien liittyvän käyttäjiksi - siksi on pystytty tarjoamaan tämä palvelu näin edullisesti käyttäjille. Samalla työpanoksella voidaan palvella satoja käyttäjiä.

Tällä hetkellä vuosimaksu on  100 euroa +24 % alv./käyttäjä  tai  200 euroa + 24% alv. / oganisaatio  esim. kunta, jolloin käyttäjiä saman organisaation sisältä voi olla rajoituksetta. Normaali sivujen käyttäjän vuosimaksu sisältää palvelun, jossa käyttäjä on oikeutettu selaamaan sivuilla olevia ohjeistoja, osallistumaan keskusteluun tai saa vastauksia lyhyisiin kysymyksiin. Hänen ei ole velvollisuus ostaa mitään erikseen veloitettavia julkaisuja tai muuta aineistoa, joista sivuilla voi olla informaatiota.

Palvelumaksu on säilynyt useita vuosia samana, ja on todella edullinen kun ottaa huomioon että se oikeuttaa myös käyttäjäkohtaiseen pienimuotoiseen konsultointiin ja neuvontaa - sähköpostilla tai puhelimessa.

Erikseen ostettavat palvelut

Mikäli ohjeisto tulee sisältämään laajoja konekielisiä kirjoja, näiden osalta on tarkoitus tarjota näitä ostettavaksi esim. julkaisuhinnalla, joka voi olla esim. painotuotteelle määritelty hinta tai konekieliselle tiedostolle määritelty hinta.

Mikäli joku organisaatio tarvitsee laajempaa yksilöllistä ohjausta tai konsultointia - asiakkaan toiveiden mukaisesti - esim. kirjallinen valmistelu, yhteistyö, ohjaus ja opastus, koulutuspalvelut ja muu - tämä tulee olemaan erikseen veloitettavaa työtä. Tällainen maksullinen palvelu annetaan tietyillä projektikohtaisilla hinnoilla - tunti- tai päiväkorvauksina - sopimuksen mukaan.

Mikäli tarvitset lisätietoa - laita rohkeasti meille postia.

Kiitos!

© 2017 Ohjearkisto. All Rights Reserved.