Käyttöehdot

Henkilö tai organisaatio, joka haluaa liittyä käyttämään tätä tietopalvelua, sitoutuu seuraaviin periaatteisiin ja saa samalla seuraavia oikeuksia käyttöönsä:


 1. Liittymismaksun maksanut käyttäjä saa tällä vuosimaksulla selata ja käyttää extranet-palveluna käyttöön annettavia internet-sivuja, joissa on ohjeita, suosituksia, malleja, koulutusaineistoja yms. aineistoa, keskusteluja ja vastauksia kysymyksiin, jota aineistoa käyttäjä on oikeutettu käyttämään omaan työtarkoitukseensa.

  Kirjallisiin julkaisuihin ja painotuotteisiin sekä konekieliseen julkaisemiseen nämä aineistot eivät ole tarkoitettuja vaan niitä tarpeita varten on erikseen sovittava palvelun tarjoajan kanssa ko. aineiston käytöstä.

  Palvelun tarjoaja on hankkinut ao. luvat aineistoon ja jos näissä aineistoissa on jotain erityisrajoituksia, niistä erikseen mainitaan.
 2. Liittymismaksun maksanut käyttäjä on oikeutettu saamaan neuvontaa ja opastusta asiakirjahallinnon asioissa niin että hän voi saada vastauksia pienimuotoisiin kysymyksiin.
 3. Kysymyksistä joihin on annettu vastauksia laaditaan hakemistoa apuna käyttäen tiedosto, josta käyttäjät voivat katsoa vastauksia jo kysyttyihin ja usein esiintyviin kysymyksiin.

  Palvelun käyttäjien henkilötietoja ei julkaista internet-sivuilla ja niitä luovutetaan sivullisten käyttöön vain ko. henkilön suostumuksen jälkeen.
 4. Mikäli käyttäjät luovuttavat palvelun piirissä olevien käyttöön työnsä kokemuksia tai hyviä käytäntöjä näiden käytöstä noudatetaan ko. työpaikan ja työntekijän toiveita niistä kuultu kokemus tai tieto julkaistaan vain siinä muodossa kuin he sen sallivat ja haluavat.
 5. Käyttäjä sitoutuu säilyttämään tämän palvelun kirjautumisen käyttäjätunnuksen ja salasanan vain omassa tiedossaan niin että vain hän tai hänen työpaikkansa henkilöstö on oikeutettu kirjautumaan niillä järjestelmään sisälle.

  On oikein ja kohtuullista että jokainen järjestelmää käyttävä henkilö on maksanut itse liittymisen vuosimaksun, jonka jälkeen hänelle lähetetään tiedot kirjautumistunnuksista.
 6. Jokainen käyttäjä on sitoutunut käyttämään näitä aineistoja vain oman työnsä tai työnantajansa palvelun hyväksi, niin että hän ei jaa tietoa eteenpäin rajoituksetta, vaan mikäli joku toinen tarvitsee vastaavaa tietoa pyytää ko. henkilöä liittymään myös ko. palvelun käyttäjäksi.
 7. Rekisteröintilomakkeella annettavat tiedot tulevat vain konekielistä kirjautumista ja palvelun laskutusta varten vain yrityksen käyttöön.
© 2017 Ohjearkisto. All Rights Reserved.